Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117613133 БИЛДКОНСУЛТ ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. ДОНДУКОВ КОРСАКОВ N 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл BG161PO001-3.1.03-0030-C0001
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване BG161PO001-4.1.05-0007-C0001
Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе BG161PO001-1.1.11-0008-C0001
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства BG161PO001-1.4.09-0023-C0001
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз