Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124140894 "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Добрич гр. Добрич 9300 пл. "СВОБОДА" No 5, ет. 10, офис 1002 тел.: 58603198
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване ефективността на "Билдконтрол" ЕООД, чрез инвестиции в енергоспестяващи мерки" 23.10.2013 108 522 54 261 54 354 54 261 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Интегрирано въздействие върху образователната инфраструктура на община Суворово” ЛОТ1: Възстановяване на детски творчески комплекс – УПИ – I, кв. 55 по плана на гр. Суворово; ЛОТ2: Ремонтно възстановителни работи в ОУ „Хр. Ботев” – с. Чернево" BG161PO001-4.1.01-0015-C0001
“Обновяване на детските заведения в гр. Тервел” BG161PO001-4.1.01-0013-C0001
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица BG161PO001-4.1.01-0024-C0001
Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич BG161PO001-1.1.01-0089-C0001
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе BG161PO001-1.1.09-0030-C0001
Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-4.1.03-0091-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Разград, Попово и Търговище” BG161PO001-1.1.03-0009-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово BG161PO001-4.1.03-0033-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "Деян Маджаров-Мадлок" BG161PO003-2.3.02-0312-C0001
"Инвестиции в енергийна ефективност за "зелено" развитие на "ЗЛАТЕВ - АУТО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0435-C0001
„Подобряване на енергийната ефективност в "Тръбна мебел" ООД“ BG161PO003-2.3.02-0462-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз