Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/003-01
Наименование: “Обновяване на детските заведения в гр. Тервел”
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: “Обновяване на детските заведения в гр. Тервел”
Дейности: Организация и управление на проекта
Проектиране на строителните работи
Избор на строител и надзорник
Строително-монтажни работи (СМР)
Избор на доставчик на кухненско оборудване
Информиране, публичност и визуализация
Заключителни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Торготерм" АД
ЖСП - СТИЛ
"БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД
Модус ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 800 BGN
Общ бюджет: 900 967 BGN
БФП: 900 967 BGN
Общо изплатени средства: 900 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 900 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 199 360 BGN
2009 0 BGN
2010 701 607 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
900 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 765 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 169 456 BGN
2009 0 BGN
2010 596 366 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
765 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 904 BGN
2009 0 BGN
2010 105 241 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 145 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 .Създаване на нови постоянни работни места
Индикатор 5 .Създаване на нови временни работни места
Индикатор 6 Подобрена образователна инфраструктура..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз