Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831617445 БЕТЕЛГИУС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ВРАНЯ No 57-59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.03-0077-C0001
Повишаване ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” чрез покриване на медународно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0084-C0001
„Технологично обновление в производствения процес на „ТЕРАСТОУН” ООД” BG161PO003-2.1.06-0279-C0001
Създаване на конкурентно предимство и формиране на стратегии на успеха на "Българска роза" АД BG161PO003-2.1.13-0258-C0001
Закупуване на ново технологично оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и въвеждане на нови продукти в "МЕЛБОН" АД BG161PO003-2.1.13-0091-C0001
"Внедряване на средство за терапия и профилактика на човешки херпес вирусни инфекции" BG161PO003-1.1.07-0049-C0001
"Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика" BG161PO003-2.3.02-0489-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз