Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” чрез покриване на медународно признати стандарти
Бенефициент: ЕТ "СВЕТЛИНИ - ЕРГУН БАХРИ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” чрез покриване на медународно признати стандарти
Дейности: Разходи за консултации по сертифициране и въвждане на ISO 22000 и ISO 14000
Закупуване на принтери за маркиране на дата и партиден номер
Разходи за сертификации за ISO 22000 и ISO 14000
Разходи за одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 500 BGN
Общ бюджет: 40 620 BGN
БФП: 20 310 BGN
Общо изплатени средства: 20 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 010 BGN
2012 300 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 009 BGN
2012 255 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 002 BGN
2012 45 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 047 BGN
Финансиране от бенефициента 20 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз