Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0489-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика"
Бенефициент: "МЕЛБОН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване
Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална топкова мелница с помпи за фино смилане на шоколадови маси
Дейност 1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за картониране на шоколадови бонбони
Дейност 1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за опаковане в пликове от фолио на шоколадови бонбони и шоколадови яйца
Дейност 1.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Миялна машина с модул за издухване
Дейност 1.5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор с честотно управление
Дейност 1.6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Термопомпена система въздух-въздух
Дейност 1.7. Подмяна на LED осветителни тела
Дейност 1.8. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за гореща вода за технологични нужди
Дейност 1.9. Подмяна на Чилърна инсталация за технологични нужди
Дейност 2. Визуализация
Дейност 3. Отчитане на проектните дейности
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 675 916 BGN
Общ бюджет: 1 351 833 BGN
БФП: 675 916 BGN
Общо изплатени средства: 675 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 675 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 439 000 BGN
2015 236 905 BGN
675 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 574 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 373 150 BGN
2015 201 369 BGN
574 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 850 BGN
2015 35 536 BGN
101 386 BGN
Финансиране от бенефициента 675 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоспестяващи активи
Индикатор 7 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 8 (Д) Прогнозна стойност на извършените инвестиции в активи
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Производство на нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз