Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на ново технологично оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и въвеждане на нови продукти в "МЕЛБОН" АД
Бенефициент: "МЕЛБОН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Закупуване на ново технологично оборудване с цел увеличаване на производствения капацитет и въвеждане на нови продукти в МЕЛБОН АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка на предвиденото за закупуване оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Финансов одит на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Финансовата отчетност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 : Формиране на звено за управление и мониторинг на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуалната идентификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 777 520 BGN
Общ бюджет: 2 935 807 BGN
БФП: 1 761 484 BGN
Общо изплатени средства: 1 761 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 761 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 711 641 BGN
2015 1 049 843 BGN
1 761 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 497 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 604 895 BGN
2015 892 366 BGN
1 497 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 106 746 BGN
2015 157 476 BGN
264 223 BGN
Финансиране от бенефициента 1 185 014 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 План за действие
Индикатор 6 План за мониторинг
Индикатор 7 Тръжна документация за доставка на технологично оборудване.
Индикатор 8 Договор за доставка на технологично оборудване
Индикатор 9 Стикери върху всеки актив закупен по проекта
Индикатор 10 Одиторски доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз