Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111548173 "АЛМА ОДИТ" ООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана Ул. "Стефан Стамболов " №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД" BG161PO003-2.1.04-0195-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0164-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВИДИН” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0165-C0001
Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населенито в община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения BG161PO001-4.1.04-0027-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана BG161PO001-1.4.06-0024-C0001
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНА ЦИФРОВА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ТВ И ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ» BG161PO003-2.1.11-0158-C0001
„Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с антиоксидантни свойства” BG161PO003-2.1.10-0017-C0001
Привлекателни и топли социални заведения BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене BG161PO001-4.1.03-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз