Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0158-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-57
Наименование: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНА ЦИФРОВА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ТВ И ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ»
Бенефициент: "НЕТ-СЪРФ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНА ЦИФРОВА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ТВ И ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Доставка, инсталиране, тестване на оборудването и софтуерните приложения и обучение на персонала за работа с тях)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Вуализация- изработка и монтаж на информационни табели и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 977 200 BGN
Общ бюджет: 1 395 960 BGN
БФП: 977 172 BGN
Общо изплатени средства: 977 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 977 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 977 172 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
977 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 830 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 830 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
830 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 576 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 576 BGN
Финансиране от бенефициента 418 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Подготвена техническа и тръжна документация - Нет
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори - Нет
Индикатор 10 Доставено, инсталирано, тествано оборудване и софтуерни приложения по проекта и обучение на персонала за работа с тях
Индикатор 11 Изработка и монтаж на информационни табели по проекта
Индикатор 12 Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване - Нет
Индикатор 13 Извършен одит на проекта - Нет
Индикатор 14 Предлагана нова услуга - Нет
Индикатор 15 Наето лице в неравностойно положение - Нет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз