Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0195-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД"
Бенефициент: "Инертстрой-Калето" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД"
Дейности: Управление на проекта
Закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване
Извършване на СМР
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 890 362 BGN
Общ бюджет: 1 475 068 BGN
БФП: 885 041 BGN
Общо изплатени средства: 885 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 885 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 178 072 BGN
2011 706 043 BGN
2012 900 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
885 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 151 362 BGN
2011 600 137 BGN
2012 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
752 263 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 711 BGN
2011 105 906 BGN
2012 135 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 752 BGN
Финансиране от бенефициента 593 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз