Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0017-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-17
Наименование: „Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с антиоксидантни свойства”
Бенефициент: "ТЕРРА КОРПОРЕЙШЪН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на съществуващо предприятие чрез стартиране на нов бизнес в допустим сектор по настоящата процедура – код 11.07 по КИД-2008 – Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на доставчици на оборудване (ДМА)
Дейност 3 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Дейност 4 Провеждане на процедура за избор на доставчик на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Дейност 5 Доставка и внедряване на закупените дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Дейност 6 Изработване на бизнес и маркетингова стратегия
Дейност 7 Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 8 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 339 405 BGN
Общ бюджет: 351 750 BGN
БФП: 334 162 BGN
Общо изплатени средства: 334 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 334 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 591 BGN
2013 307 572 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
334 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 284 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 602 BGN
2013 261 436 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 989 BGN
2013 46 136 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 124 BGN
Финансиране от бенефициента 17 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Наличност на ДМА по проекта – инсталирани, пуснати в действие и тествани
Индикатор 9 Наличност на ДНА (рецептури за напитки с технически спецификации)
Индикатор 10 Бизнес и маркетингова стратегия
Индикатор 11 Визуални елементи за популяризиране на дейностите по проекта-Табела
Индикатор 12 Визуални елементи за популяризиране на дейностите по проекта-Стикери
Индикатор 13 Визуални елементи за популяризиране на дейностите по проекта-Инф.брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз