Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112000849 Сова ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик УЛ."ДИМИТЪР ГРЕКОВ" №34 ПЕТЪР КАЗАКОВ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO001-1.1.01-0085-C0001
Пазарджик – устойчиво развиваща се община BG161PO001-4.2.01-0045-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване" BG161PO003-2.1.04-0337-C0001
"Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване" BG161PO003-2.1.04-0427-C0001
EНТЕР – 2 - развитие на модела за социално включване на бивши затворници BG051PO001-5.1.01-0107-C0001
„Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване” BG161PO003-2.1.06-0001-C0001
Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност BG161PO003-2.1.08-0475-C0001
Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0106-C0001
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак BG161PO001-4.1.04-0040-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
"По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0515-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз