Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване”
Бенефициент: "УДЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Натоварване на съществуващите производствени мощности. Увеличаване на обема на производство и приходите Намаляне на производствените разходи Повишаване на конкурентноспособно стта на предприятието
Дейности: Дейност 1 – подготовка за провеждане на процедура по избор на изпълнител
Дейност 2 – Провеждане на процедура по избор на изпълнител
Дейност 3 – Сключване на договор с изпълнител
Дейност 4 – Искане за междинно плащане
Дейност 5 – Доставка, монтаж, 72 часови проби, обучение на операторите и пускане в експлоатация на оборудването
Дейност 6 – Визуализация
Дейност 7 – Финален отчет
Дейност 8 – Одитен доклад
Дейност 9 – Искане за плащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сова ЕООД
"Алекс студио" ЕООД
ДЕ НАРДИ ООД
СТОРТИ АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 254 BGN
Общ бюджет: 425 991 BGN
БФП: 276 894 BGN
Общо изплатени средства: 276 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 276 894 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 360 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 534 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 534 BGN
Финансиране от бенефициента 155 213 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Увеличаване на броя на произвежданите палети за една смяна
Индикатор 7 Въведени нови технологии,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз