Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/013
Наименование: Пазарджик – устойчиво развиваща се община
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е да се ускорят процесите на децентрализация на община Пазарджик, чрез изучаване, анализ и прилагане на успешни европейски модели в сферата на устойчивото развитие на икономически центрове, насърчаване на малките и средни предприятия и привличане на инвестиции, които модели са доказали своята ефективност в практиката на партньорите - Агенцията за регионално развитие Сенец– Пезинок, Словакия и община Пезинок, Братислава, Словакия.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Анализ на наличните ресурси на община Пазарджик
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Анализ на опита на партньорите
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Провеждане на работни семинари и обучения на територията на община Пезинок
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Разработка на сайт за споделяне на опит и създаване на партньорства
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Изработка на стратегия за устойчиво развитие на община Пазарджик
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Организиране на конференция за устойчиво развитие в община Пазарджик
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 040 BGN
Общ бюджет: 193 228 BGN
БФП: 193 228 BGN
Общо изплатени средства: 193 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 912 BGN
2010 114 316 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 075 BGN
2010 97 168 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 837 BGN
2010 17 147 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 984 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор: ... иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор: регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор 3: проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор 4: участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор 5: междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 6 индикатор 6: междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз