Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121467570 "Гравис България" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1680 София ул. Пирински проход 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните инструменти на ЕС в България” BG161PO002-2.1.01-0003-C0001
По-добро обслужване чрез електронно управление в СЗРП, СЦРП и СИРП райони за планиране BG051PO002-3.1.02-0078-C0001
Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли BG051PO002-3.1.02-0154-C0001
Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян BG051PO002-3.1.02-0046-C0001
Община Лом - НЕКА е в услуга за Вас! (община Лом - нова, ефективна и качествена, администрацията е в услуга за Вас!) BG051PO002-3.1.02-0146-C0001
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г. BG051PO001-7.0.05-0001-C0001
РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ BG161PO003-2.4.02-0038-C0001
Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) BG051PO002-3.1.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз