Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000777216 Община Пирдоп
Седалище Област: София област Oбщина: Пирдоп 2080 Пирдоп пл. "Тодор Влайков" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора" 13.05.2008 46 135 43 524 3 653 43 355 12,00 Приключен
Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. “Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп 29.12.2008 172 484 172 484 0 172 484 34,00 Приключен
„Процесът на формулиране и реализиране на местни политики – важен за всеки гражданин” 07.02.2012 160 262 160 262 0 160 262 23,33 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп 27.02.2012 713 395 713 395 0 606 386 24,00 Приключен
"Интегриран воден проект-гр. Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп" 16.03.2012 32 804 356 31 799 023 8 378 045 32 283 842 45,67 Приключен
Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп 16.03.2012 775 231 775 231 0 736 470 24,00 Приключен
Прилагане и развитие на иновативни модели на социални предприятия в Община Пирдоп 09.04.2013 0 0 0 0 12,00 Прекратен
По- компетентна и по-ефективна администрация в община Пирдоп 22.05.2013 37 954 37 954 0 37 954 12,00 Приключен
Създаване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ 17.06.2013 0 0 0 0 15,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз