Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000235984 Община Момчилград
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Момчилград 6800 Момчилград ул. "26-ти декември" 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ “Здравец”, ЦДГ “Зорница” и детска ясла „3-ти март” – гр.Момчилград” 02.06.2008 820 446 820 446 0 820 446 24,00 Приключен
"Да осмислим и разнообразим живота на нашето бъдеще" 02.07.2008 51 699 49 187 2 553 49 173 15,20 Приключен
"Алтернатива за независим живот" 12.05.2008 59 004 56 110 3 653 56 110 12,00 Приключен
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Момчилград 26.02.2009 215 371 215 371 48 624 215 371 30,00 Приключен
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с.Кос и с.Летовник, община Момчилград 21.05.2009 654 833 654 833 0 654 833 17,00 Приключен
„Център за обществена подкрепа – Момчилград” 29.10.2010 138 212 138 212 0 138 187 14,00 Приключен
„За да живеем достойно” 29.10.2010 139 460 139 460 0 132 777 14,00 Приключен
Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр.Момчилград / I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92 01.06.2011 995 606 995 606 0 945 825 19,00 Приключен
Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград 27.05.2011 349 275 349 275 0 349 214 13,70 Приключен
Не сме различни 06.12.2011 229 959 229 959 0 229 921 15,20 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград 27.02.2012 1 114 320 983 128 136 335 835 016 18,00 Приключен
"Източният свят на Родопа планина" 13.08.2012 428 946 413 250 15 696 392 587 24,00 Приключен
Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград 10.10.2012 14 854 658 14 507 370 4 878 501 13 935 884 42,27 Приключен
„Качествен живот в общността” 22.11.2012 197 656 197 656 0 186 537 16,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Момчилград чрез обучения 22.05.2013 88 028 88 028 0 88 028 12,00 Приключен
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Момчилград 19.08.2013 80 927 80 927 0 80 927 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград 31.10.2013 74 123 74 123 0 74 123 9,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Момчилград 03.01.2014 77 311 77 311 0 77 311 9,00 Приключен
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” 13.06.2014 163 950 163 950 0 163 857 15,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Момчилград, по отношение използването на модерни технологии и методи за групова работа. 12.08.2014 71 435 71 435 0 71 435 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз