Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000235913 Община Крумовград
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Крумовград 6900 Крумовград пл. "България" 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград 01.08.2008 808 441 808 441 0 808 441 18,00 Приключен
"За достоен живот и независимост - грижа в семейна среда" 13.05.2008 69 984 64 876 7 600 64 859 12,00 Приключен
Социална услуга „Домашен помощник” – шанс за достоен и независим живот” 23.11.2010 161 708 154 237 8 430 140 916 14,00 Приключен
„Помощ в дома - заедно за по-добър живот” 27.11.2012 209 080 209 080 0 193 539 16,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград 19.08.2013 81 026 81 026 0 81 026 12,00 Приключен
Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград 08.11.2013 72 506 72 506 0 72 506 9,00 Приключен
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград 20.12.2013 137 880 137 880 0 130 986 20,00 Приключен
Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения 29.07.2014 164 218 164 218 0 164 218 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Източният свят на Родопа планина" 13.08.2012 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз