Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193243 Община Кнежа
Седалище Област: Плевен Oбщина: Кнежа 3230 Кнежа ул. Марин Боев 69
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа- регион Оряхово 04.08.2010 570 513 570 513 0 570 513 34,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ- гр. Кнежа” 12.01.2009 991 088 991 088 0 1 000 948 29,33 Приключен
“Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа” 21.05.2009 674 823 674 823 0 674 823 18,00 Приключен
Осигуряване на грижи за хора в неравностойно положение и самотно живеещи възрастни хора, чрез дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Кнежа 26.06.2009 103 530 96 189 8 486 92 355 12,00 Приключен
„Извънкласните дейности, начин да осмислим свободното време на децата ни и развием техните интереси и способности ” 12.10.2009 52 382 52 382 0 52 364 12,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа 27.02.2012 592 542 592 542 0 503 661 18,00 Приключен
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" 16.03.2012 801 540 801 540 0 761 463 15,00 Приключен
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" 30.05.2012 24 386 813 22 947 639 7 621 197 22 848 363 39,57 Приключен
Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж община Кнежа 28.11.2012 174 967 174 967 0 159 904 18,00 Приключен
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Кнежа 01.04.2013 71 412 71 412 0 71 412 12,00 Приключен
Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа 25.09.2013 73 865 73 865 0 73 865 12,00 Приключен
Разработване и въвеждане на мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа 15.11.2013 61 282 61 282 0 61 282 9,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ 22.07.2014 81 231 81 231 0 81 231 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз