Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000817778 Община Казанлък
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък бул. Розова долина 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Система от състезания по математика в Община Казанлък" 08.07.2008 17 270 17 270 0 17 267 15,20 Приключен
Независимост и социално включване за хора с увреждания и самотноживеещи хора от община Казанлък 14.05.2008 69 403 64 767 5 969 61 713 12,00 Приключен
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. Христо Ботев и изграждане на канализационна помпена станция с тласкател, с. Овощник 16.04.2009 3 163 179 3 018 622 293 504 3 419 892 29,63 Приключен
Солидарност 01.11.2010 170 838 170 838 0 158 087 14,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от град Казанлък 13.12.2010 2 306 199 2 306 199 0 1 963 183 23,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 23.06.2011 289 879 289 879 0 276 473 30,00 Приключен
"Докоснати от древността" 09.08.2011 430 123 430 123 0 408 617 24,00 Приключен
Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък 22.11.2011 258 098 258 098 0 257 966 24,00 Приключен
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък 31.01.2012 3 318 354 3 195 339 130 059 3 195 339 24,00 Приключен
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък 17.04.2012 239 407 239 407 0 239 407 18,00 Приключен
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък 08.08.2012 13 964 200 13 136 940 4 847 863 13 978 857 50,47 Приключен
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък 22.08.2012 2 048 881 2 048 881 0 2 048 881 26,63 Приключен
"Долината на розите и тракийските царе" 13.08.2012 403 484 394 004 9 480 374 304 26,37 Приключен
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък 19.10.2012 67 869 67 869 0 67 869 12,00 Приключен
ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 29.11.2012 214 630 214 630 0 201 113 17,00 Приключен
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” 20.05.2013 5 169 254 5 169 254 0 4 910 792 31,00 Приключен
„Добро образование сега – добри възможности в бъдеще” 23.04.2013 107 075 107 075 0 107 063 15,00 Приключен
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 28.08.2013 362 378 362 378 0 362 378 25,00 Приключен
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък 02.12.2013 43 210 43 210 0 43 210 9,00 Приключен
„Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ 03.07.2014 420 597 420 597 0 420 511 13,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз