Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0063-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-63-147
Наименование: Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък
Дейности: Публичност
Строителство
Техническа помощ
Разходи за проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 587 603 BGN
Общ бюджет: 13 964 200 BGN
БФП: 13 136 940 BGN
Общо изплатени средства: 14 398 512 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 136 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 079 380 BGN
2013 5 484 139 BGN
2014 3 869 050 BGN
2015 3 965 943 BGN
14 398 512 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 623 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 863 504 BGN
2013 4 387 311 BGN
2014 3 095 240 BGN
2015 3 172 755 BGN
11 518 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 513 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 215 876 BGN
2013 1 096 828 BGN
2014 773 810 BGN
2015 793 189 BGN
2 879 702 BGN
Финансиране от бенефициента 4 847 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз