Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000970051 Община Болярово
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Болярово 8720 Болярово ул. "Д.Благоев" 7
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Помощ в семейна среда за достойни старини 14.05.2008 75 841 71 594 4 879 68 635 12,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БОЛЯРОВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО 12.01.2009 109 339 109 339 0 109 339 34,70 Приключен
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност 27.02.2012 862 619 833 115 51 830 708 148 26,00 Приключен
"Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово" 16.03.2012 370 865 362 332 8 935 344 216 24,00 Приключен
Взаимопомощ в общността 23.11.2012 198 988 198 988 0 197 294 16,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово 17.04.2013 74 154 74 154 0 74 154 12,00 Приключен
Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно 05.02.2013 91 799 91 799 0 91 799 18,20 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово 29.10.2013 66 931 66 931 0 66 931 9,00 Приключен
Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на Община Болярово за по-добро административно обслужване 05.08.2014 49 448 49 448 0 49 448 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Чрез изкуство към промяна 17.06.2008 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз