Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Чрез изкуство към промяна
Бенефициент: Общинско училищно настоятелство на училища и детски градини в община Болярово, обл. Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Създаване на екип по проекта.
2.Информационна кампания.
3.Подготовка на документация за избор на подизпълнител.
4.Създаване и функциониране на Школата.
5.Реализиране на различни мероприятия.
6.Организиране на изложба.
7.Организиране на Морски празник.
9.Мониториране и контрол на проекта.
8.Организиране на финален концерт „Заедно напред”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 436 BGN
Общ бюджет: 83 723 BGN
БФП: 83 723 BGN
Общо изплатени средства: 83 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 887 BGN
2009 56 662 BGN
2010 8 157 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 054 BGN
2009 48 162 BGN
2010 6 934 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 833 BGN
2009 8 499 BGN
2010 1 224 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 556 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз