Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040188503 ЕТ "Персонал - Консулт - Г. Попов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София бул. Христо Ботев 77А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Нов живот за миналото” BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ BG161PO002-3.3.02-0027-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
„Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с антиоксидантни свойства” BG161PO003-2.1.10-0017-C0001
МИСИЯ „БЛАГОДЕНСТВИЕ” BG051PO002-1.3.04-0046-C0001
ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ BG051PO002-2.5.01-0019-C0001
Ефективност и качество за добро управление BG051PO002-1.6.02-0011-C0001
"Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч" BG161PO005-1.0.06-0013-C0001
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево BG051PO002-1.1.04-0004-C0001
Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции BG051PO002-2.4.09-0002-C0001
Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда BG051PO001-7.0.07-0060-C0001
ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР BG051PO001-7.0.07-0236-C0001
Европейско обучение за трудова заетост BG051PO001-1.1.10-0019-C0001
Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно BG051PO001-4.1.05-0197-C0001
Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания BG051PO001-7.0.07-0172-C0001
Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен BG051PO002-2.2.09-0008-C0001
Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на кимплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в община Русе BG051PO001-5.2.12-0015-C0001
Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на Държавната агенция за закрила на детето за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво BG051PO002-2.2.14-0046-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“ BG051PO002-2.2.14-0012-C0001
Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на Община Болярово за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.15-0080-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0116-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз