Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0236-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта:  Създаване на работещо партньорство за трансфер на добри практики между образователни, научно-изследователски и браншови организации от България и Словакия в обучението по предприемачески и бизнес умения в сферата на туризма.
Дейности: Дейност 5. Управление, координация и осигуряване на публичност на проекта
Дейност 3. Организиране и провеждане на обучения по предприемачески и бизнес умения в сектора на специализирания туризъм
Дейност 4. Посещения в партньорската страна за детайлно запознаване „на място“ с изучаваните по време на курса добри практики.
Дейност 2. Създаване на обучителен пакет и IT платформа за двупосочен трансфер на добри практики
Дейност 1. Изграждане на общата рамка на транснационалното сътрудничество между институции на България и Словакия чрез извършване на сравнително изследване, анализ и оценка на състоянието на туристическия сектор в България и Словакия с фокус върху сп
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 567 BGN
Общ бюджет: 122 920 BGN
БФП: 122 920 BGN
Общо изплатени средства: 96 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 713 BGN
2014 0 BGN
2015 61 291 BGN
96 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 506 BGN
2014 0 BGN
2015 52 097 BGN
81 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 207 BGN
2014 0 BGN
2015 9 194 BGN
14 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз