Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175281886 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе, ул. "Атанас Буров" 2, ет. 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на професионалната квалификация на служителите в ИКГ - пътят към успешното развитие на компанията" 23.01.2009 9 678 9 678 0 9 678 4,00 Приключен
"Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията" 04.08.2009 79 323 39 662 43 125 39 662 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 във Фаст.Нет ООД" BG161PO003-2.1.02-0031-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на "Румедит" ЕООД - сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0148-C0001
"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД" BG161PO003-2.1.02-0150-C0001
Покриване изискванията на стандарта ISO 9001:2000 от Ево ООД BG161PO003-2.1.02-0152-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
Повишаване капацитета на Фондация "Солидарност и Подкрепа" BG051PO002-2.3.02-0076-C0001
„Сертифициране на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008- гаранция за повишаване на конкурентоспособността” BG161PO003-2.1.03-0021-C0001
Повишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД BG161PO003-2.1.03-0104-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.03-0143-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка във фирма КАРО-06 ЕООД, с. Жълтуша BG161PO003-2.1.03-0198-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка BG161PO003-2.1.03-0199-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД BG161PO003-2.1.03-0102-C0001
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на ТПК „БРИЗ” чрез технологична модернизация на производството- доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки” BG161PO003-2.1.06-0028-C0001
Подобряване на капацитета на „ИТ Пролет” за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии BG161PO003-2.1.06-0455-C0001
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪСКИ ЗА ПАЛЕТИ» BG161PO003-2.1.06-0145-C0001
«РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД-МОДЕРНА КОМПАНИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР» BG161PO003-2.1.06-0305-C0001
Повишаване на ефективността и капацитета на производствените процеси и подобряване качеството на продукцията на „Дилком България” ООД чрез технологична модернизация. BG161PO003-2.1.06-0331-C0001
„РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИОННИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ" BG161PO003-2.1.06-0596-C0001
Информационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД BG161PO003-2.1.08-0040-C0001
«ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – УСПЕШНИЯТ КОД ЗА ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ» BG161PO003-2.1.08-0091-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „БЕСТИМЕКС” ООД» BG161PO003-2.1.08-0106-C0001
Модернизиране на производственото оборудавне с цел повишаване на конкурентноспособността на „Комитекс” ООД BG161PO003-2.1.06-0595-C0001
" ХАЙ ЕНД Първият издател на дигитални списания в България" BG161PO003-2.1.11-0119-C0001
Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0005-C0001
Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0006-C0001
Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.1.12-0015-C0001
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков BG161PO001-1.1.12-0017-C0001
Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня BG161PO001-4.1.03-0043-C0001
Повишаване ефективността на Комел Софт BG161PO003-2.1.12-0518-C0001
Ефективно управление на бизнеса на „Сънойл” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1188-C0001
Качество и контрол върху процесите, свързани с клиентите в ГОПЕТ ТРАНС ЕООД BG161PO003-2.1.12-1215-C0001
ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда BG161PO003-2.1.12-1218-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Диджитъл Солюшънс ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0447-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в ЕТ Деян Маджаров - МАДЛОК BG161PO003-2.1.13-0464-C0001
Модерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар BG161PO003-2.1.13-0528-C0001
Намаляване на енергоемкостта на производството в ''Пластхим - Т'' АД BG161PO003-2.3.01-0052-C0001
Дилком България ООД- модерна компания от печатния сектор BG161PO003-2.1.13-0452-C0001
Нова технологична модернизация за Телекабел АД BG161PO003-2.1.13-0393-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0525-C0001
Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "Изолат" ООД BG051PO001-2.3.02-0240-C0001
Технологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0455-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД BG161PO003-2.1.13-0445-C0001
"Подкрепа за индустриални научни изследвания в сферата на безжичните комуникации" BG161PO003-1.1.06-0053-C0001
„Иновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия” BG161PO003-1.1.05-0316-C0001
Ново технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД BG161PO003-2.1.13-0074-C0001
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001
"Безопасен труд в "ИРИМ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0105-C0001
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ BG051PO001-4.3.05-0029-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Доспат BG051PO002-1.1.07-0038-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен BG051PO002-1.1.07-0037-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня BG051PO002-1.1.07-0042-C0001
„Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“ BG161PO003-1.1.07-0456-C0001
„Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“ BG161PO003-1.1.07-0537-C0001
Внедряване на иновативен софтуерен продукт „Station Manager“ в „ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД BG161PO003-1.1.07-0457-C0001
„Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“ BG161PO003-1.1.07-0458-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз