Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200620028 АйВи Комюникейшънс ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG161PO002-3.3.02-0009-C0001
"Културна мозайка "Неврокопски панаир"" BG161PO001-1.1.10-0035-C0001
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
„ПОМОЩ В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0070-C0001
Повишаване ефективността на общинска администрация Златица BG051PO002-1.1.04-0032-C0001
Функционален анализ на Община Харманли BG051PO002-1.1.04-0001-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация Златица BG051PO002-2.2.08-0146-C0001
Повишаване на капацитета на община Харманли за ефективно формулиране и изпълнение на общински политики с гражданско участие BG051PO002-1.3.07-0014-C0001
Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли BG051PO001-5.2.12-0021-C0001
Подобряване на териториалната мобилност на заетите в "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД BG051PO001-2.2.03-0080-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.17-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз