Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176187938 ДЗЗД "АТА КОНСУЛТ - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1404, бул. "България" № 81В, ет. 8, офис 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново BG161PO001-2.1.01-0021-C0001
Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян BG161PO001-2.1.01-0026-C0001
Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево - Долно Новково - о.п.Омуртаг и на път ІІІ-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0023-C0001
Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч, област Плевен BG161PO001-2.1.01-0018-C0001
Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0020-C0001
Лот 20 Рехабилитация на път IIІ-202 (І-2) Щръклево - Попово, на път IIІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Черешово и на път ІIІ–5201 Новград – Пиперково, област Русе BG161PO001-2.1.01-0022-C0001
Лот 17 Рехабилитация на път II–35 Троян - Кърнаре и на път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0019-C0001
Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян BG161PO001-2.1.01-0027-C0001
Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян BG161PO001-2.1.01-0029-C0001
Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив BG161PO001-2.1.01-0028-C0001
Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали BG161PO001-2.1.01-0030-C0001
Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково BG161PO001-2.1.01-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз