Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/028-01
Наименование: Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 13.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на третокласен път IІІ-591 за повишиване на достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: Авторски надзор по време на сторителството
Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 086 142 BGN
Общ бюджет: 12 059 575 BGN
БФП: 12 059 575 BGN
Общо изплатени средства: 12 059 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 059 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 844 924 BGN
2013 4 223 515 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 864 BGN
12 059 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 250 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 668 185 BGN
2013 3 589 988 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 534 BGN
10 250 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 808 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 176 739 BGN
2013 633 527 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 330 BGN
1 808 936 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз