Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/022-01
Наименование: Лот 20 Рехабилитация на път IIІ-202 (І-2) Щръклево - Попово, на път IIІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Черешово и на път ІIІ–5201 Новград – Пиперково, област Русе
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 25.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Рехабилитираните участъци ще повишат достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал Русе и общините Иваново, Сливо поле и Ценово, ще се осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока в областта, ще се подобрят връзките, в границите на Северен централен район за планиране, ще се подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 5: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 4: Въвеждане на обекта в експлоатация- геодезическо заснемане за кадастъра
Дейност 8: Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 637 529 BGN
Общ бюджет: 6 395 843 BGN
БФП: 6 395 843 BGN
Общо изплатени средства: 6 393 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 395 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 306 626 BGN
2013 2 091 606 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 225 BGN
6 393 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 436 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 660 632 BGN
2013 1 777 865 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 441 BGN
5 434 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 959 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 645 994 BGN
2013 313 741 BGN
2014 0 BGN
2015 - 784 BGN
958 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз