Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/021-03
Наименование: Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, област Ловеч
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 12.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Ловеч), както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 767 183 BGN
Общ бюджет: 7 575 896 BGN
БФП: 7 575 896 BGN
Общо изплатени средства: 7 575 896 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 575 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 574 659 BGN
2012 96 137 BGN
2013 4 805 178 BGN
2014 106 057 BGN
2015 - 6 134 BGN
7 575 896 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 439 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 188 460 BGN
2012 81 716 BGN
2013 4 084 401 BGN
2014 90 148 BGN
2015 - 5 214 BGN
6 439 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 136 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 386 199 BGN
2012 14 421 BGN
2013 720 777 BGN
2014 15 909 BGN
2015 - 920 BGN
1 136 384 BGN
Финансиране от бенефициента 416 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз