Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/029-04
Наименование: Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 23.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево,
Дейности: Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
дейност 7: АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 8: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 372 409 BGN
Общ бюджет: 4 505 109 BGN
БФП: 4 505 109 BGN
Общо изплатени средства: 4 426 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 505 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 410 557 BGN
2012 2 076 696 BGN
2013 - 83 435 BGN
2014 0 BGN
2015 23 087 BGN
4 426 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 829 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 048 973 BGN
2012 1 765 191 BGN
2013 - 70 920 BGN
2014 0 BGN
2015 19 624 BGN
3 762 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 675 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 361 584 BGN
2012 311 504 BGN
2013 - 12 515 BGN
2014 0 BGN
2015 3 463 BGN
664 036 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз