Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/023-01
Наименование: Лот 17 Рехабилитация на път II–35 Троян - Кърнаре и на път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 04.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на двата пътни участъка ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ- след временно спиране-Авт.удълж. със 135 дни (21.12.11-03.05.12).Нов срок-10.01.13.
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-след временно спиране-Авт.удълж. със 135 дни (21.12.11-03.05.12).Нов срок-10.01.13.
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТАслед временно спиране-Авт.удълж. със 135 дни (21.12.11-03.05.12).Нов срок-10.01.13.
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА- след временно спиране-Авт.удълж. със 135 дни (21.12.11-03.05.12).Нов срок-10.01.13.
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА след временно спиране-Авт.удълж. със 135 дни (21.12.11-03.05.12).Нов срок-10.01.13.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 154 407 BGN
Общ бюджет: 10 487 891 BGN
БФП: 10 487 891 BGN
Общо изплатени средства: 10 487 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 487 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 097 293 BGN
2013 3 397 136 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 539 BGN
10 487 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 914 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 032 699 BGN
2013 2 887 566 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 558 BGN
8 914 707 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 573 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 064 594 BGN
2013 509 570 BGN
2014 0 BGN
2015 - 981 BGN
1 573 184 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз