Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATU24109907 Galika Ges.m.b.H
Седалище Държава: Австрия (Austria) Grünburgerstraße 20, Ternberg A-4552, Österreich
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично модернизиране и обновление в “М+С Хидравлик”АД BG161PO003-2.1.07-0050-C0001
"ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ГАРАНТ" АД" BG161PO003-2.1.11-0156-C0001
"Утвърждаване на "Бъдещност" АД като водещо предприятие в производството на хидравлични компоненти и разпределители на българския и международния пазар" BG161PO003-2.1.11-0061-C0001
Изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт "Балансирана хидравлична зъбна помпа" BG161PO003-1.1.04-0016-C0001
"Сервоклапани с директно дигитално управление" BG161PO003-1.1.04-0050-C0001
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка BG161PO003-1.1.07-0227-C0001
Внедряване на иновативен процес за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди в “ИНТЕХНА” АД BG161PO003-1.1.07-0521-C0001
Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки BG161PO003-1.1.07-0699-C0001
Инвестиции за внедряване в производството на иновативен продукт "Орбитален хидромотор с намален обем" BG161PO003-1.1.07-0207-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз