Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0521-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен процес за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди в “ИНТЕХНА” АД
Бенефициент: "ИНТЕХНА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди в “ИНТЕХНА” АД
Дейности: Дейност 1: Административна и техническа подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за избор на доставчик на оборудването
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудването
Дейност 4: Избор на доставчик на оборудването и подписване на договор за доставка
Дейност 5: Доставка, монтиране и първоначално изпитване на 1 брой вертикален високоскоростен фрезови център с ЦПУ за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди
Дейност 6: Внедряване на иновативен процес за за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди
Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 8: Финално техническо и финансово отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Galika Ges.m.b.H
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 080 BGN
Общ бюджет: 459 630 BGN
БФП: 389 766 BGN
Общо изплатени средства: 389 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 370 576 BGN
2015 19 181 BGN
389 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 314 990 BGN
2015 16 304 BGN
331 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 586 BGN
2015 2 877 BGN
58 464 BGN
Финансиране от бенефициента 69 920 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Въведен в експлоатация вертикален високоскоростен фрезови център с ЦПУ за хибридна обработка на твърди формообразуващи и на графитни електроди.
Индикатор 5 (Д) Увеличаване на нетните приходи от продажби с 15% през първата година и 17% през втората година.
Индикатор 6 (Д) Нарастване на производствения капацитет във фрезовия участък с над
Индикатор 7 (Д) Въведен иновационен процес за хибридна обработка на твърди формообразуващи и графитни електроди
Индикатор 8 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз