Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0207-C0001
Номер на проект: К-26-М-82/05.05.2015
Наименование: Инвестиции за внедряване в производството на иновативен продукт "Орбитален хидромотор с намален обем"
Бенефициент: М+С Хидравлик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 29.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за внедряване в производството на иновативен продукт "Орбитален хидромотор с намален обем"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Вътрешнопрофилна шлифовъчна машина за детайл Статор на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Стенд за изпитание на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Обработващ център за детайли Тяло на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Външнопрофилна шлифовъчна машина за детайл Ротор на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Хонмашина за детайл Тяло на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Прецизна плоскошлифовъчна машина за шлифоване на детайли на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Кръглошлифовъчна машина за ротационни детайли на хидромотор с намален обем
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Струг CNC за детайли на хидромотор с намален обем
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 876 167 BGN
Общ бюджет: 5 749 621 BGN
БФП: 2 874 811 BGN
Общо изплатени средства: 2 874 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 874 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 856 392 BGN
2015 2 018 419 BGN
2 874 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 443 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 727 933 BGN
2015 1 715 656 BGN
2 443 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 431 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 128 459 BGN
2015 302 763 BGN
431 222 BGN
Финансиране от бенефициента 2 876 167 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Доставени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 9 (Д) Изграден капацитет за пускане в серийно производство на иновативен “Орбитален мотор с намален обем”.
Индикатор 10 (Д) Брой нови продукти въведени в производството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз