Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0061-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-12
Наименование: "Утвърждаване на "Бъдещност" АД като водещо предприятие в производството на хидравлични компоненти и разпределители на българския и международния пазар"
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на "Бъдещност" АД като водещо предприятие в производството на хидравлични компоненти и разпределители на българския и международния пазар
Дейности: Дейност 1: Доставка и монтаж на производствено оборудване Доставка на 8 машини съгласно техническото описание в ДБФП
Дейност 2: Независим финансов одит Одит на дейностите по проекта
Дейност 3: Осигуряване на публичност и визуализация Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
Galika Ges.m.b.H
"Ремеко" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 331 660 BGN
Общ бюджет: 3 871 802 BGN
БФП: 2 323 078 BGN
Общо изплатени средства: 2 323 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 323 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 865 328 BGN
2013 457 750 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 323 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 974 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 585 529 BGN
2013 389 087 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 974 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 348 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 279 799 BGN
2013 68 662 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
348 462 BGN
Финансиране от бенефициента 1 554 445 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведено в експлоатация нов производствено оборудване
Индикатор 9 Публикувани съобщения за напредъка на проекта в интернет страницата на предприятието
Индикатор 10 Изработени и поставени стикери за визуализация върху новите машини
Индикатор 11 Поставена и монтирана визуализационна табела
Индикатор 12 Изготвен доклад от независим одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз