Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0050-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-5
Наименование: Технологично модернизиране и обновление в “М+С Хидравлик”АД
Бенефициент: М+С Хидравлик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: •Подобряване на конкурентоспособността •По-висока ефективност на производството • Технологична модернизация, свързана с внедряване на иновативни продукти и машини • Разширяване на пазарното присъствие
Дейности: Дейност 1- Закупуване на Външнопрофилноплоскошлифовъчна машина
Дейност 2- Закупуване на Вътрешношлифовъчна машина
Дейност 3- Закупуване на машина за отнемане на усенъци
Дейност4- Закупуване на инсталация за ултразвуково почистване – 3 броя
Дейност5- Закупуване на трикоординатна машина
Дейност6- Закупуване на машина за интерферометрично измерване на равнинност
Дейност 7- Визуализация
Дейност 8- Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
Galika Ges.m.b.H
BOSCH REXROTH AG
Cleentek A/S
Wimeko Messtechnik e.K.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 460 382 BGN
Общ бюджет: 4 374 566 BGN
БФП: 2 187 283 BGN
Общо изплатени средства: 2 187 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 187 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 187 283 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 187 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 859 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 859 190 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 859 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 328 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 328 092 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 092 BGN
Финансиране от бенефициента 2 460 382 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Въведени иновативни продукти
Индикатор 9 Въведени технологии с цел опазване на околната среда
Индикатор 10 Въведени технологии с цел подобряване условията на труд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз