Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0699-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки
Бенефициент: "МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки
Дейности: Подготовка на Дейност 1 - Организация, текущо управление и мониторинг на проекта
Изпълнение на Дейност 1 - Организация, текущо управление и мониторинг на проекта
Подготовка на Дейност 2 - Избор на изпълнители по реда на ПМС № 69
Изпълнение на Дейност 2 - Избор на изпълнители по реда на ПМС № 69
Подготовка на Дейност 3 – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Изпълнение на Дейност 3 – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Подготовка на Дейност 4 - Дейности за публичност и визуализация
Изпълнение на Дейност 4 - Дейности за публичност и визуализация
Подготовка на Дейност 5 – Финално отчитане
Изпълнение на Дейност 5 – Финално отчитане
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АГЕНДА ООД
"Импрес" ООД
Galika Ges.m.b.H
TEXIMP SA
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 427 816 BGN
Общ бюджет: 707 429 BGN
БФП: 427 336 BGN
Общо изплатени средства: 427 336 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 427 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 427 336 BGN
427 336 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 363 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 363 236 BGN
363 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 64 100 BGN
64 100 BGN
Финансиране от бенефициента 280 407 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Снижаване на себестойността на изделието Еллокс
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Увеличаване на приходите от продажби на предприятието
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Продадени системи за електронен контрол на достъпа в рамките на 3 години след внедряване на иновативния съединителен механизъм
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Завоювани нови пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз