Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000056878 Община Средец
Седалище Област: Бургас Oбщина: Средец 8300 Средец Средец, пл. „Георги Димитров” № 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в община Средец” 01.08.2008 984 903 984 903 0 984 903 16,00 Приключен
Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец 12.01.2009 102 184 102 184 0 102 184 24,00 Приключен
За децата с отговорност: осигуряване на енергийня ефективност в ОДЗ №2 - гр.Средец и ЦДГ - с.Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец 13.12.2010 657 114 657 114 0 558 547 24,00 Приключен
"Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец" 14.12.2011 212 772 212 772 0 212 772 18,00 Приключен
"Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец" 26.01.2012 7 777 822 7 458 205 1 972 733 7 458 205 56,97 Приключен
"Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения" 16.03.2012 0 0 0 0 27,80 Прекратен
Деултум - врата към загадъчната Странджа 19.07.2012 2 606 755 2 123 403 490 548 2 123 403 40,00 Приключен
Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец 29.11.2012 188 932 188 932 0 181 695 17,00 Приключен
Функционален анализ на общинската администрация Средец 19.08.2013 78 002 78 002 0 78 002 12,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец 29.10.2013 66 975 66 975 0 66 975 9,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Средец 11.12.2013 86 947 86 947 0 86 947 9,00 Приключен
Мотивирани, Иновативни Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ„ 25.08.2014 97 205 97 205 0 97 205 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас 25.08.2011 62,10 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз