Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201329926 Интернешънъл сертификейшънс България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Петър Богдан 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Управление на качеството и околната среда в Актив-София ООД BG161PO003-2.1.08-0233-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на ДМА – GPS приемници, роботизирана тотална станция BG161PO003-2.1.08-0251-C0001
„Повишаване на качеството и утвърждаване на пазарните позиции на Нитов Инженеринг чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и околната среда” BG161PO003-2.1.08-0014-C0001
Разработване,внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството,съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на дълготрайни материални активи-оборудване BG161PO003-2.1.08-0036-C0001
Интегриране на ISO 14001:2004 към Системата за управление в "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД BG161PO003-2.1.08-0077-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. BG161PO003-2.1.08-0130-C0001
Качествено и екосъобразно производство на мебели BG161PO003-2.1.08-0486-C0001
Повишаване качеството на туристическата услуга чрез въвеждане на стандарт ISO22000:2005 в хотел Сол Луна Бей Ризорт BG161PO003-2.1.08-0462-C0001
Конкурентоспособност на хотелската услуга чрез въвеждане на стандарт ISO 22000:2005 BG161PO003-2.1.08-0461-C0001
Внедряване на интегрирана система за управление на качеството и за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 в Пиримпекс АД BG161PO003-2.1.12-0037-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СБАЛОЗ” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0686-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0123-C0001
"Нека се трудим здравословно" BG051PO001-2.3.02-0228-C0001
Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД BG051PO001-2.3.02-0184-C0001
Подобряване на условията на труд в ЕТ Джевнер- Нермин Селим BG051PO001-2.3.02-0159-C0001
Подобряване на условията на труд в И+И 91 ООД BG051PO001-2.3.02-0043-C0001
Подобряване условията на труд на работни места BG051PO001-2.3.02-0109-C0001
акупуване на лични предпазни средства и внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в Цветомания ЕООД за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд BG051PO001-2.3.02-0359-C0001
Подобряване условията на труд на работните места в "КНН" ООД BG051PO001-2.3.02-0010-C0001
Подобряване безопасните и здравословни условия на труд в "Джем Секюрити" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0360-C0001
Подобряване на условията на труд в СВЕГО 99 ООД BG051PO001-2.3.02-0035-C0001
Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите на МЦ "Биомед-99" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0089-C0001
"Здраве и безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0061-C0001
"Подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1122-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Р-Декса Трейдинг" ООД" BG051PO001-2.3.03-0212-C0001
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
ЕТ "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" с европейски условия а труд BG051PO001-2.3.03-0217-C0001
"Подобряване на условията на труд във "В и К-СТЕНЕТО" ЕООД BG051PO001-2.3.03-1098-C0001
"Подобряване на условията на труд във "Видин Фарма" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0090-C0001
Здравословни и безопасни условия на труд в Мак АД BG051PO001-2.3.03-1097-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Златолес" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0646-C0001
"Подобряване условията на труд на работните места в "АХИРА" АД" BG051PO001-2.3.03-0332-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз