Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000320840 Община Лом
Седалище Област: Монтана Oбщина: Лом 3600 Лом Град Лом, ул. „Дунавска” №12,
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом 03.02.2009 1 381 889 1 381 889 0 1 381 954 24,00 Приключен
Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом 29.12.2008 214 866 214 866 0 214 866 36,07 Приключен
Интегриран проект за управление и пречистване на води в гр. Лом 12.01.2009 690 294 690 294 0 885 689 33,00 Приключен
"Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом" 25.06.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Община Лом - НЕКА е в услуга за Вас! (община Лом - нова, ефективна и качествена, администрацията е в услуга за Вас!) 12.06.2009 308 261 308 261 0 308 261 37,13 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ 21.10.2009 4 593 987 4 593 987 0 5 814 133 27,33 Приключен
"ДЕЦА НА ЛОМ - ТВОРЯТ И МЕЧТАЯТ" 12.10.2009 270 108 270 108 0 270 064 12,00 Приключен
Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом 03.09.2010 0 0 0 0 24,00 Прекратен
„Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом” 02.11.2010 163 348 163 348 0 148 610 14,00 Приключен
„Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство” 01.11.2010 165 760 165 760 0 173 298 14,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом 23.06.2011 430 376 430 376 0 408 857 30,00 Приключен
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - ГР. ЛОМ 31.01.2012 3 570 978 3 326 600 272 066 2 945 033 25,87 Приключен
Изграждане на ЦНСТ в град Лом 16.02.2012 699 516 699 516 0 521 799 24,00 Приключен
Звено за услуги в домашна среда – Лом 27.11.2012 229 025 229 025 0 217 007 15,00 Приключен
,,Подай ръка" 10.01.2013 208 680 208 680 0 208 680 12,00 Приключен
Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания 17.04.2013 218 829 218 829 0 218 829 21,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация 14.05.2013 80 084 80 084 0 80 084 12,00 Приключен
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом 20.05.2013 4 338 853 4 338 853 0 4 122 676 28,00 Приключен
„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ - Лом 19.06.2013 112 292 112 292 0 99 327 20,00 Приключен
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." 23.08.2013 335 852 335 852 0 335 852 28,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Лом 25.11.2013 76 004 76 004 0 76 004 9,00 Приключен
Община Лом –компетентна и ефективна администрация 10.01.2014 82 591 82 591 0 82 591 9,00 Приключен
Център за настаняване от семеен тип „Мечта“ 05.03.2014 166 547 166 547 0 166 547 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Заедно живеем и творим света 17.06.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз