Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000970457 Община Тунджа
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол гр. Ямбол, обл.Ямбол пл. ”Освобождение ” №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност 18.12.2008 3 079 400 3 013 200 68 177 3 081 450 24,00 Приключен
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” 03.02.2009 4 658 834 4 658 834 0 4 646 185 24,00 Приключен
Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа 23.12.2008 11 266 937 11 266 937 3 645 334 12 883 019 80,00 Приключен
Равни възможности и независим живот чрез услугата „Социален асистент” 02.07.2009 94 790 90 865 4 080 88 808 12,00 Приключен
„Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” 03.11.2010 111 379 111 379 0 111 361 14,00 Приключен
Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа 03.06.2011 788 812 788 812 0 749 371 15,00 Приключен
Празници "Тунджа-традиции и иновации" 09.08.2011 603 731 588 159 15 573 425 599 24,00 Приключен
"Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" 14.12.2011 230 075 230 075 0 197 416 18,00 Приключен
"Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа" 17.01.2012 710 697 710 697 0 710 697 40,00 Приключен
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" 13.08.2012 281 710 281 344 366 267 277 24,00 Приключен
„Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване в малките населени места” 19.11.2012 210 565 210 565 0 191 972 18,00 Приключен
Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община „Тунджа” 17.09.2013 155 627 155 627 0 155 626 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в обшина Тунджа 08.11.2013 62 078 62 078 0 62 078 9,00 Приключен
Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители 03.01.2014 58 030 58 030 0 58 030 9,00 Приключен
Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения 26.08.2014 83 687 83 687 0 83 687 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз