Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614967 Община Лъки
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Лъки 4860 Лъки ул. “Възраждане” No18
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки 29.12.2008 118 756 118 756 0 118 756 38,93 Приключен
Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ 12.01.2009 315 048 315 048 10 000 315 048 34,00 Приключен
„Партньорство за устойчиво европейско развитие” 10.04.2009 97 769 97 769 0 97 769 18,00 Приключен
Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища 21.05.2009 769 008 769 008 0 828 577 22,00 Приключен
Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив 16.03.2012 807 732 807 732 0 679 285 16,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛЪКИ 08.05.2013 78 994 78 994 0 78 994 12,00 Приключен
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки 07.11.2013 76 278 76 278 0 76 278 10,67 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения 11.08.2014 46 297 46 297 0 46 297 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците 17.02.2009 24,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз