Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104606174 "Интелекти" ООД
Седалище Област: Велико Търново Община: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. Мария Габровска 2А, вх. А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Как да извървим пътя към успеха 23.04.2013 163 324 163 324 0 163 324 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Адаптивна и конкурентноспособна работна сила за по-конкурентни туристически услуги BG051PO001-2.1.01-0474-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Повишаване конкурентоспособността на фирма „ЛИЧЕВ” ЕООД , чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 и интегрирането и с въведената СУК ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0048-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
Социални иновации в "Захарни заводи"АД-успешна инвестиция в човешките ресурси BG051PO001-2.1.15-0016-C0001
Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет "Васил Левски" BG051PO001-4.3.04-0016-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Национален военен университет "Васил Левски" BG051PO001-3.1.08-0024-C0001
"Професионални ИТ решения за вашия бизнес" BG051PO001-1.2.03-0171-C0001
"Магазин OUTLET "Paola" BG051PO001-1.2.03-0176-C0001
Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на Община Сухиндол BG051PO002-1.3.07-0143-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз