Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0016-C0001
Номер на проект: ESF-2115-04-01001
Наименование: Социални иновации в "Захарни заводи"АД-успешна инвестиция в човешките ресурси
Бенефициент: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 22.05.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се приложи иновативна стратегия за повишаване на капацитета на човешките ресурси и производителността на труда в „Захарни заводи“ АД
Дейности: Дейност 1- Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта.
Подготовка на Дейност 2- Обучение на лица над 55-годишна възраст за обучители
Изпълнение на Дейност 2 - Обучение на лица над 55-годишна възраст за обучители
Изпълнение на Дейност 3- Въвеждане на гъвкави форми на заетост в „Захарни заводи“ АД
Подготовка на Дейност 4: Разработване на планове за кариерно развитие на персонала
Подготовка на Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работниците в „Захарни заводи“ АД
Изпълнение на Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работниците в „Захарни заводи“ АД
Изпълнение на Дейност 6: Обучение на работното място от обучителите
Изпълнение на Дейност 4: Разработване на планове за кариерно развитие на персонала
Изпълнение на Дейност 7: Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 623 BGN
Общ бюджет: 128 255 BGN
БФП: 128 255 BGN
Общо изплатени средства: 128 226 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 525 BGN
2013 38 157 BGN
2014 62 544 BGN
2015 0 BGN
128 226 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 396 BGN
2013 32 434 BGN
2014 53 163 BGN
2015 0 BGN
108 992 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 129 BGN
2013 5 724 BGN
2014 9 382 BGN
2015 0 BGN
19 234 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз