Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124043042 Рекламна къща ЕОС ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. "25-ти септември" №51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективност в производствения процес на „Акумпласт” АД BG161PO003-2.1.06-0330-C0001
Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанизираната територия на село Сливенци – Іви етап BG161PO001-1.4.06-0009-C0001
Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация BG161PO001-3.1.03-0009-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич BG161PO001-1.1.11-0038-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ-Балчик” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0700-C0001
Подобряване условията на труд в "Пътно строителство" АД - гр. Добрич BG051PO001-2.3.02-0325-C0001
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0009-C0001
Бъдеще за Добрич BG161PO001-5.3.02-0002-C0001
Компетентна и ефeктивно работеща администрация в Община Генерал Тошево BG051PO002-2.2.08-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз