Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614952 Община Баните
Седалище Област: Смолян Oбщина: Баните 4940 Баните ул. „Стефан Стамболов” №3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян” 29.12.2008 124 061 124 061 0 124 061 57,17 Приключен
Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ 10.04.2009 178 400 178 400 0 178 400 18,00 Приключен
Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в община Баните, област Смолян 12.06.2009 344 968 344 968 0 344 585 29,00 Приключен
„Подкрепа за достоен живот” 30.06.2009 105 488 98 969 7 200 97 054 12,00 Приключен
По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните 13.12.2010 453 745 453 745 0 367 534 24,00 Приключен
Създаване на административна култура и методи, ориентирани към резултати, чрез въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на политики в община Баните 04.11.2013 67 475 67 475 0 67 475 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците 17.02.2009 24,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз