Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище пл. „Свобода”
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище 04.06.2008 2 052 730 2 052 730 0 2 052 730 24,00 Приключен
"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище" 29.12.2008 6 711 890 6 101 924 3 084 054 8 272 017 94,40 Приключен
Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци на община Търговище и община Попово 29.12.2008 213 260 213 260 0 213 260 34,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за интегрирано управление на водите на с. Бистра, община Търговище 29.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за интегрирано управление на водите на с. Васил Левски, община Търговище 29.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за интегрирано управление на водите на с. Баячево, община Търговище 29.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за интегрирано управление на водите на с. Стража, община Търговище 29.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
“Укрепване на инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Търговище” 25.06.2009 0 0 0 0 17,00 Прекратен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 23.06.2011 361 278 357 908 5 555 340 013 30,00 Приключен
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” 12.07.2011 513 938 513 938 0 513 864 53,00 Приключен
Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище 28.12.2011 1 426 849 1 426 849 0 1 426 849 24,00 Приключен
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище 20.05.2013 4 496 751 4 496 751 0 4 271 913 30,00 Приключен
Не в дома, а у дома 23.05.2013 333 795 333 795 0 333 767 20,60 Приключен
Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година 13.06.2013 298 957 292 514 6 794 292 514 30,00 Приключен
Комплекс за нови алтернативи 15.10.2013 154 057 154 057 0 154 029 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Клуб по интереси за създаване на мултикултурна среда за обучение и възпитание на учениците от общежитието на Професионална гимназия по туризъм и хранително - вкусови технологии"Алеко Константинов 17.06.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз