Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670919 Национален археологически институт и музей БАН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Съборна, 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" BG161PO001-3.1.01-0013-C0001
"Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив"- част от Транс-европейската железопътна мрежа" BG161PO004-1.0.01-0008-C0001
"Изграждане на автомагистрала "Марица", Лот 1 и Лот 2" BG161PO004-2.0.01-0006-C0001
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” BG161PO004-1.0.01-0005-C0001
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия BG161PO003-2.3.03-0001-C0001
"Автомагистрала "Струма", Лот 1, Лот 2 и Лот 4" (Подготовка Лот 3) BG161PO004-2.0.01-0019-C0001
"Подготовка за доизграждане на Автомагистрала "Хемус" BG161PO004-2.0.01-0018-C0001
„Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътeн участък Видин-Медковец” BG161PO004-5.0.01-0097-C0001
„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” BG161PO004-1.0.01-0009-C0001
Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ BG161PO001-2.1.01-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз